Göstergebilimine Giriş Semineri

by Şahin Dirican

GostergebilimimSem1Görsel sanatlarla ve yaşadığı dünyadaki imgelerin anlam ve kökenlerine ilgi duyan herkes için yararlı olacak bir seminer hazırladık. Bu seminerimizle; yaşamımızı çevreleyen dinsel, tarihsel, mitolojik sembolleri anlamamızı ve ilgilendiğimiz, üretimde bulunduğumuz görsel sanat alanında etkili kullanmamızı sağlamaya giriş yapmayı hedefliyoruz.

    • 08 Şubat 2014, Cumartesi, saat:18:00-21:00 

Göstergebilim; insanın insan için ve dünyanın insan için taşıdığı anlamları araştıran bir çalışma alanıdır. Bu anlamda gösterge dizgelerinin işleyişini inceleyen bilimsel bir yöntemdir. İnsanlık anlatılarını anlamaya ve kavramaya çalışmanın bir rehberidir. Özellikle sanayi öncesi ya da daha çok kullanılan tabirle modern öncesi toplumlarda bu göstergelerin ciddi bir iletişim diline sahip olduğunu biliyoruz. Göstergebilimin temel konusunu oluşturan “gösterge”yi (sign) anlamadan göstergebilimi anlamak zor bir süreç olabilir. Gösterge, “genel olarak bir başka şeyin yerini alabilecek nitelikte olduğundan kendi dışında bir şey gösteren her türlü nesne, varlık ya da olgu”1dur. Daha geniş bir tanımla, gösterge, insanların bir topluluk yaşamı içinde birbirleriyle anlaşmak amacıyla yarattıkları ve kullandıkları doğal diller (Türkçe, İngilizce, Fransızca vb.), çeşitli jestler (el, kol, baş hareketleri), sağır-dilsiz alfabesi, trafik işaretleri, bazı meslek gruplarında kullanılan flamalar, reklam afişleri, moda, mimarlık düzenlemeleri, yazın, resim, müzik gibi çeşitli birimlerden oluşan ve ses, yazı, görüntü, hareket gibi gereçler vasıtasıyla gerçekleşen dizgelerin oluşturduğu anlamlı bütünün birimleridir. Mesela bir tablodaki bir renk öğesi ya da bir figür bir gösterge olarak değerlendirilebileceği gibi, bir yazınsal yapıtta bir kahramanın amacı ya da davranışı, veya moda açısından bir bluz, bir etek, bir kazak vb. çevresindeki öbür birimlerle ilişkiye girmiş bir gösterge olarak değerlendirilebilir. Sonuçta göstergebilim, sadece dilsel göstergeleri değil, temsilî olan ve anlamlı bir bütün oluşturan her şeyi inceler.

Detaylı bilgi ve Kayıt için  arayınız => 0 216 449 97 97

 [tab]
[tab_item title=”Kimler İçin”]Görsel sanatlarla ve yaşadığı dünyadaki imgelerin anlam ve kökenlerine ilgi duyan herkes için yararlı olacak bir seminer.[/tab_item]
[tab_item title=”İçerik”]

Bu Seminer  bağlamında değerlendirilecek konu başlıkları:

  • Kültür ve dil ilişkisi üzerinden bir göstergebilim tanımlaması
  • Göstergebilimin tarihçesi
  • Göstergebilimin alanı
  • Semboller dünyası ve nesneler
  • Anadolu inanç sistemlerinde kullanılan sembolizm
  • 21.yy ve sembolizm

 Not: Sunum görseller eşliğinde gerçekleşecektir.

[/tab_item]
[tab_item title=”Detaylar ve Ücret”]

Katılımcı sayısı: Derslik çalışmaları en az 5 katılımcı ile başlamakta ve en fazla 14 kayıt alınmakta.
Süre:  3 saat derslik çalışması
Katılım Bedeli: 75,00 TL

  • Facebook Grubumuzun üyelerine 50,00 TL+KDV
  • Öğrencilere (28 yaşından küçük ise) 50,00 TL+KDV

[/tab_item]
[tab_item title=” Kaynakça Önerisi “]

Guiraud, Pierre, Göstergebilim, İmge Yay., Ankara, 1994
Erkman, Fatma, Göstergebilime Giriş, Alan Yay., İstanbul, 1987.
Rifat, Mehmet, Göstergebilimin ABC’si, Simavi Yay., İstanbul, 1992
Rifat, Mehmet,Göstergebilimcinin Kitabı,Düzlem Yay.,İstanbul.1996.
Yücel, Tahsin, “Genel Göstergebilim”, Göstergebilim Tartışmaları, Multilingual Yay., İstanbul, 2001

[/tab_item]
[/tab]

Related Articles