Şakir Eczacıbaşı: Seçilmiş Anlar” sergisi, 25 Kasım 2020 – 31 Mart 2021

by Şahin Dirican

Şakir Eczacıbaşı: Seçilmiş Anlar” sergisi, 25 Kasım 2020 – 31 Mart 2021 arasında İstanbul Modern ev sahipliğinde izlenebiliyor. 

1960’lı yıllarda fotoğrafla ilgilenmeye başlayan Şakir Eczacıbaşı’nın (1929-2010) çalışmalarından Bülent Erkmen  küratörlüğünde hazırlanan “Şakir Eczacıbaşı: Seçilmiş Anlar” sergisine  İstanbul Modern ev sahipliği yapıyor. Sergide, aralarında İstanbul Modern Fotoğraf Koleksiyonu’ndan da pek çok çalışmanın yer aldığı 300’ü aşkın fotoğraf yer alıyor.

Şakir Eczacıbaşı

Sanatı “dünyayı belli bir kişisel yorumla yeniden üretme uğraşı” olarak özetleyen Şakir Eczacıbaşı; fotoğrafın yanı sıra kültür sanat alanında önemli roller ve Türk Sinematek Derneği kuruculuğu ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi görevler üstlendi. Döneminin kültür sanat alanına yön veren isimlerinden biri olan Eczacıbaşı, fotoğrafladığı öznelerin “içinde bulundukları ortamla, diğer insanlarla, araçlarla ve yollarla kurdukları ilişkiyi” aktarmaya çalıştı.

“Şakir Eczacıbaşı: Seçilmiş Anlar” Sergisi

“Seçilmiş Anlar”, Eczacıbaşı’nın fotoğrafçılık kariyerine başladığı 1960’lı yıllarda çektiği, “renklerin uyarıcı ve duygusal etkisinin” peşine düşen izlenimci fotoğraflarının yanı sıra 1980’lerden itibaren fotoğraf medyumunun biçimselliğini sorgulayan ve gündelik hayatın devinimini, belirsizliklerini ve değişimlerini yansıtan üretimlerini izleyicilerle buluşturuyor. Sergi, sanatçının, kuşağında sıklıkla hissettiğimiz “evrensel bir iletişim arama” arzusunu gözler önüne seriyor.

Serginin küratörü Bülent Erkmen sanatçıyı ve sergiyi aşağıdaki sözlerle anlatıyor: “Şakir Eczacıbaşı; yapmak istediklerine, ilgilerine, ilgilendiklerine, hayata ve fotoğrafa iştahla, coşkuyla yaklaşırdı. Baktığı, gördüğü her şeyin, her anın fotoğrafını çekti. 50, 100, 150 fotoğraf onun, sesine de benzeyen gürül gürül fotoğraf dünyasını anlatmaya yetmez. Sergi, 300’ü aşkın fotoğrafla, Eczacıbaşı’nın hayata bakışındaki anların çeşitliliğini, renkliliğini, sıradan anlara sıra dışı bir duygu yükleyen görüntülerini, yerinde duramayan, kıpır kıpır kamerasının arkasındaki çok yönlü tutkuyu bu kapsamlı seçkiyle anlatmayı hedefliyor.”

Küratör: Bülent Erkmen

Sol: İstanbul,1989                                                                                  Sağ: Kartal, İstanbul, 1993
İstanbul Modern Sanat Müzesi Fotoğraf Koleksiyonu                    İstanbul Modern Sanat Müzesi Fotoğraf Koleksiyonu

https://www.istanbulmodern.org/tr/sergiler/guncel-sergiler/sakir-eczacibasi-secilmis-anlar_2572.html

İstanbul Modern

Asmalımescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi, No:99 34430, Beyoğlu İstanbul
T. +90 212 334 7300 F. +90 212 243 4319

Related Articles

Leave a Comment